През последните две десетилетия, обучението по музика се свързва с по-добри от средното езиково развитие и математически умения. Една важна цел на нашата програма е да се разбере последиците от музика обучение за развитието на мозъка, разследвани от гледна точка на психологическите (емоционални, когнитивни, социални) и действителните нервните функции.

Единственият начин резултатите от обучението по музика да се оценят правилно е да се изследват децата преди те да започнат музикално обучение и да ги следят системно след това, за да се установи как се променя техния мозък и поведение в зависимост от обучението. В началото на 2012 г., USC (University of Southern California) в сътрудничество с Филхармонията на Лос Анжелес и тяхния младежки оркестър (ЙОЛА) и Heart of Los Angeles (HOLA) са изучавали на ефектите от обучение по музика на 80 деца на възраст между шест и седем години.

Част от децата са включени в програмата за обучение чрез Лос Анджелис Youth Orchestra. Те се научили да свирят на музикален инструмент като цигулка, като са практикували до седем часа всяка седмица.
Други участници в изследването са включени в програмата за обучение по футбол.
Трета група деца не са се занимавали с никакво допълнително занимание.
Изследователите използват инструментите като ЕЕГ за проследяване на електрическата активност в мозъка, поведенчески тестове и други подобни техники и ЯМР да наблюдават промени чрез мозъчни скенери.

Резултати от обучението по музика

Резултатите след двугодишно проучване на показаха, че слуховите системи на децата от програмата за обучение по музика са по-развити, отколкото при децата, които не са ангажирани с музика. Един от изследователите д-р Асал Хабиби обясняа, че слуховата система се стимулира чрез музика и системата се занимава и с общата обработка на звук.
Това е от съществено значение за уменията за четене, езиково развитие и успешна комуникация. След две години на децата са помолени да разпознава различен тип тонове като тонове от пиано, тонове от цигулка.
Резултатите показват, че децата в програмата за обучение по музика са по-точни при разпознаване на промените във височината тоновете в мелодиите, отколкото в другите групи.
Децата са показали по-добри резултати и в запомнянето на серии от числа.

Проучването в момента е в четвъртата си година и досега е подкрепя тезата за положителното въздействие на обучението по музика за развитието на мозъка.
Резултатите от изследването са осигурили подкрепа за връзката между музикално обучение и подобряване на когнитивните (познавателните) умения, включително работната памет и за доказателство за по-голямо активиране на мозъка при префронталните вериги на мозъка по време на задачи, ангажиращи уменията за изпълнителна функция.

От университета се надяват, че констатациите от това проучване не само ще доведат до по-добро разбиране на ползите от музикално обучение като цяло, но осигуряват по-нататъшно разбиране на социалните и психологическите предимства на детското музикално образование.

Музика и чуства

Във връзка с отношенията между музика и мозъка, те също се интересуват от разбирането на връзката между музика и емоции и как различната музика има силата да предизвика широк спектър от емоции в слушателите. В поредица от продължаващите експерименти, те изследват механизмите, по които мозъкът обработва емоциите, предизвикани от музика, докато се опитва да хвърли светлина върху вековните въпроси относно значението на музиката в ежедневието ни, като например защо слушаме тъжна музика, как от слушане на музика се появяват приятни реакции, и как музиката може да улесни просоциалното поведение. С разбирането на невронни основи на емоцията и удоволствието по време на слушане на музика, те се надяват да установят начините, по които музиката може да се използва като ефективен допълнителен инструмент за регулиране на емоциите.
Източници

https://dornsife.usc.edu/bci/brain-and-music/
http://www.scpr.org/news/2016/06/15/61697/usc-study-continues-to-provide-data-on-music-and-b/