Монтесори материали

Монтесори материалите, които предлагаме следват идеята на Монтесори педагогиката.
Монтесори е образователен метод признат за един от най-добрите в целия свят. Монтесори е революционен метод, поддържащ естественото развитие на децата (без значение на произход и умения).
Децата развиват:

Така те стават пълноценни личности и внaсят своя принос към обществото и околната среда.
Основните принципи на системата Монтесори са свободата и личният избор на детето.
Девизът на педагогиката на Монтесори е „Помогни ми да се справя сам!“.