Монтесори материали

Монтесори материалите, които предлагаме следват идеята на Монтесори педагогиката.
Монтесори е образователен метод признат за един от най-добрите в целия свят. Монтесори е революционен метод, поддържащ естественото развитие на децата (без значение на прозиход и умения).
Децата развиват

креативност,
умения за разрешаване на различни проблеми,
критическо мислене
умения за оптимално разпределение на времето

Така те стават пълноценни личности и внесят своя принос към обществото и околната среда.
Основният принцип на системата Монтесори е свободата и личният избор на детето.
Девизът на педагогиката на Монтесори е „Помогни ми да се справя сам!“.